LOGIN   | JOIN US   | SITEMAP   
|
|
|
|
|
  • 예배생방송
  • 담임목사
  • 부목사
  • 외부강사
  • 찬양
  • 뉴스
  • 특별영상
No 분류 제목 찬양자 작성일
1346 봉헌송 Alt. 김혜진 18.06.08
1345 찬양대 샬롬 18.06.08
1344 봉헌송 오르간. 권수진 18.06.08
1343 찬양대 임마누엘 18.06.08
1342 찬양대 벧엘 18.05.31
1341 봉헌송 Sop. 배진형 18.05.31
1340 찬양대 할렐루야 18.05.31
1339 봉헌송 클라리넷. 배예람 18.05.31
1338 찬양대 샬롬 찬양대 18.05.31
1337 봉헌송 오르간. 황은총 18.05.31
1336 찬양대 임마누엘 18.05.31
1335 찬양대 벧엘 18.05.24
1334 호산나 호산나 18.05.24
1333 봉헌송 바리톤. 구본광 18.05.24
1332 찬양대 할렐루야 18.05.24
1331 봉헌송 오르간. 김은미 18.05.24
1330 찬양대 샬롬 18.05.24
1329 봉헌송 바리톤. 정진균 18.05.24
1328 찬양대 임마누엘 18.05.24
1327 찬양대 벧엘 18.05.18
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 
   
(42083) 대구광역시 수성구 청호로 84길 71
전화 053.667.8800 (사무실 667.8900 야간 667.8883) FAX 053.667.8998

Copyrights (c) pomo church. All Rights Reserved
교회관련사이트